zrychlete svůj počítač odstraněním zbytečně spouštěných programů jak poznám, který program je důležitý?

.

Zrychlete svůj počítač odstraněním zbytečně spouštěných programů

Advertising:Mnoho programů má ten zvyk, že si na počítači (přesněji: operačním systému Windows) vynucují, aby byly spuštěny automaticky při startu počítače. Tím vzniká známý problém: zapnete počítač, žádný program sami nespustíte, a počítač se přesto sotva vleče a "něco" mu užírá 30% procent výkonu.

Řešení je v principu prosté: zakázat spouštění všem programům, které nezbytně nepotřebujete. Toto řešení má ale pro laika také svá  úskalí:

  1. je obtížné rozhodnout, který program je potřebný a který nikoliv
  2. v některých případech znamená zákaz spouštění zásah do registru, což je relativně nebezpečná operace "na živém těle" operačního systému
  3. některé programy jsou vytrvalé - zakážete jim spouštění a ony se přesto tento zákaz dokáží obejít: příště se spustí znova.

Body 2 a 3 protentokrát vynecháme : ačkoliv jsou řešitelné, popis by zabral mnoho místa a určité riziko (v případě bodu 2) by vždy zůstalo. Zaměříme se na to, jak zakázat spouštění těm programům, na něž se můžeme lehce dostat, a zároveň si řekneme několik tipů, jak lze poznat ty užitečné.

Cesta 1:
Klikněte na tlačítko Start, poté Všechny programy. Rozbalí se velké menu se seznamem nainstalovaných pogramů. Mezi nimi hledejte dvě složky, které se jmenují Po spuštění a Startup (na Vašem počítači se dle konfigurace může vyskytovat pouze jedna z nich nebo obě dvě). Tyto složky obsahují zástupce některých (ale ne všech, viz bod 2 výše) programů, které počítač po startu automaticky spustí. Stačí tedy smazat ty nepotřebné a restartovat počítač - bez zbytečně spuštěných programů poběží o něco rychleji. Pokud jste však laiky, zvolte namísto mazání bezpečnější cestu: ikonu programu, kteý nechcete spouštět, nemažte, ale přetáhněte ji myší jinam (například si pomocí průzkumníka Windows vytvořte na dosku "C" složku "Záloha - po spuštění" a do ní tyto ikony myší přetáhnete, jinými slovy přesunete). Poté restartujte počítač, nějakou dobu na něm pracujte a vyzkoušejte všechny vaše běžné činnosti - pokud zjistíte že je v něčem problém, je jednoduché přetáhnou ikonu ze zálohy zpět do Start - Všechny Programy    - Po spuštění a ztracenou funkci tak obnovit.

Cesta 2:
V některých případech lze snadno zakázat spouštění i programům, na které se pomocí Cesty 1 nedostanete. Prohlédněte si pravou dolní část obrazovky. V terminologii Windows se jí říká "Oznamovací oblast". Uvidíte tam obvykle (vedle hodin) ikony některých běžících programů. Najedete-li nad některou z ikon myší, po chvilce by se mělo objevit žluté okénko s popisem a názvem příslušného programu. Usoudíte-li, že program je nepotřebný, zkuste na ikoně klepnout tlačítkem myší (levým nebo pravým, to bývá různé). Obvykle se rozbalí menu, v němž hledejte položku nazvanou Možnosti, Nastavení, Settings nebo Options - tato položka otvírá okénko s různými nastaveními daného programu. Pak už je to detektivní práce: najít volbu, která vypne automatické spouštění programu - standardy neexistují a každý program se chová ne trochu, ale hodně jinak. Obvykle je třeba odškrknout zatrhnítko s názvem, jenž je variací na "Spouštět program automaticky při startu Windows", anglicky něco na způsob "Start program when Windows start". Dle zkušeností bývá tento postup úspěšný cca v 30% případů.

.

Jak poznám, který program je důležitý?

Odborník postupuje tak, že odstraní programy, u nichž je obecně známo, že jejich automatické spouštění je zbytečné. U zbytku se Vás seriózní odborník vyptá: "používáte ještě tuhle hru (editor, chatovací program...)?" Laik by měl postupovat opačně: vypnout programy, které používá zřídka nebo vůbec, a na neznámé se příležitostně vyptat erudovaného kamaráda: "Spouští se mi program XYZ, je to k něčemu?"
Doporučení z praxe: Nikdy nedejte na mínění jediné osoby, zejména je-li si dotyčný naprosto jist....

TIP: Někdy je složité poznat, o jaký program se jedná. Pokud to není jasné z názvu, můžete (ve složce Po spuštění) kliknout na ikonu programu pravým tlačítkem a zvolit Vlastnosti. Otevře se okno Vlastností, v němž na kartě Zástupce uvidíte, v jaké složce je program umístěn: toto někdy pomůže identifikovat program.

Upozornění:
Nepoužívejte tento návod bezhlavě. Největším rizikem postupu je, že bude omylem vypnuta komponenta nutná k fungování některého z potřebných programů (samotný operační systém se takto poškodit snad ani nedá). Je vhodné postupovat s rozmyslem, spolehnout se na svůj zdravý úsudek a pokud možno si všechny provedené úpravy pečlivě zapsat. V případě, že vzniknou problémy a bude nutné vyhledat pomoc odborníka, zápisky pomohou: je lehčí napravit problém popsaný "Omylem jsem si vypnul automatické spouštění programu ABC", nežli "Byla tam taková ikona, myslím že zelená nebo možná červená, a asi někam zmizela..." :-)

zrychlete svůj počítač odstraněním zbytečně spouštěných programů jak poznám, který program je důležitý?

Advertising:Kde jsou uchovávány seznamy souboru, se kterými jste pracovali

bytečně bzytečně dležitý? dlůežitý? dostraněním dstraněním důelžitý? důežitý? důleitý? důleižtý? důležit? důležit?ý důležitý důležiý? důležiýt? důležtiý? důležtý? důlžeitý? důlžitý? kerý ketrý kter kteý kteýr ktreý ktrý odsraněním odsrtaněním odstaněním odstarněním odstranněím odstranním odstraněnm odstraněnmí odstranění odstraněím odstraněínm odstraěnním odstraěním odstrnaěním odstrněním odtraněním odtsraněním opznám, opčítač osdtraněním ostraněním oznám, očítač pogram pogramů ponzám, ponám, porgram porgramů pouštěných poznm, poznmá, pozná, pozná,m poznám pozám, pozánm, počtač počtíač počíatč počíač počíta počítč počítča poítač poíčtač prgoram prgoramů prgram prgramů progam progamů progarm progarmů progra program prograů prograům progrm progrma progrmaů progrmů proram proramů prorgam prorgamů psouštěných pznám, pzonám, pčoítač pčítač rogram rogramů rpogram rpogramů rychlete rzychlete sopuštěných souštěných spoutšěných spoutěných spouštněých spouštných spouštěnch spouštěncýh spouštěnýc spouštěnýh spouštěnýhc spouštěých spouštěýnch spoušěných spoušětných spoštěných spošutěných spuoštěných spuštěných svj svjů svů sůj sůvj terý tkerý vsůj vůj zbtečně zbtyečně zbyetčně zbyečně zbytenčě zbyteně zbytečn zbytečě zbytečěn zbytčeně zbytčně zrchlete zrcyhlete zrychelte zrychete zrychlee zrychleet zrychlet zrychlte zrychltee zryclete zryclhete zryhclete zryhlete zybtečně zychlete zyrchlete zytečně ůdležitý? ůležitý?