další tip na zrychlení windows jak na to:

.

Další tip na zrychlení Windows

Advertising:Windows XP zavedly užitečnou funkci, která pomáhá programům startovat rychleji. Jedná se o tzv. "prefetcher", který velmi zhruba řečeno funguje tak, že si "kopie" často spouštěných programů ukládá do speciální složky, kde je pak může spustit rychleji. Tato složka je ovšem po pár měsících zanesena již nepoužívanými programy, jejím vyčištění tedy mírně zrychlíme především start počítače.

.

Jak na to:

- Otevřete průzkumníka Windows, (menu Start -> Tento počítač)
- Otevřete Místní disk (C:), poté složku Windows, poté složku Prefetch. Tato složka by měla obsahovat řádově několik desítek souborů, jejichž jména vypadají nějak takto: RUNDLL32.EXE-451FD8C0.pf (vždy jméno programu, následované pomlčkou a osmiznakovým "divným" řetězcem, případně s příponou ".pf")
- Smažte celý obsah složky Prefetch. Samotnou složku nemažte, pouze soubory v ní!
- Restartujte počítač

Prefetcher si při restartu opět tuto složku naplní (proto první restart bude relativně pomalý), avšak nyní pouze čerstvými programy, tedy těmi aktuálně používanými. Toto čištění je vhodné opakovat pravidelně v intervalu 2-3 měsíců.

Rizika:
- Na systémech Windows XP je smazání obsahu složky Prefetch prakticky bez rizika. Protože se však složka Prefetch nachází v systémové složce Windows, je třeba dbát velké opatrnosti, aby nedošlo nechtěně ke smazání jiných souborů či složek. Pokud se nepovažujete za znalé uživatele a máte obavy, že byste mohli omylem smazat "něco jiného", raději uvedený návod nepoužívejte. Složka Windows obsahuje operační systém, takže smazání nesprávných souborů může vést v extrémním případě až k nefunkčnosti celého počítače.
- Na systémech Windows Vista nebyl uvedený návod testován; nemůžeme jej tedy doporučit.

další tip na zrychlení windows jak na to:

Advertising:Automaticky spouštěné programy na Windows Vista - jak je odblokovat

adlší alší dalš dalí dalíš dašlí daší dlaší dlší indows iwndows rychlení rzychlení widnows widows windos windosw window windwos windws winodws winows wndows wnidows zrchlení zrcyhlení zrychelní zrychení zrychlen zrychleí zrychleín zrychlneí zrychlní zryclení zryclhení zryhclení zryhlení zychlení zyrchlení