tipy na ochranu vašeho soukromí: zajímavá nastavení počítače jak zakázat programu window media player ukládat historii přehraných souborů

.

Tipy na ochranu Vašeho soukromí: zajímavá nastavení počítače

Advertising:.

Jak zakázat programu Window Media Player ukládat historii přehraných souborů

Program Windows Media Player si pamatuje seznam souborů, které jste v něm přehráli (videa, hudbu). Ačkoliv toto ukládání je užitečné v tom smyslu, že při příštím přehrání lze uvedené soubory otevřít rychleji, z hlediska ochrany soukromí může být vhodné tuto funkci vypnout.

Zakažte windows Media Playeru ukládat historii přehraných souborů

Jak na to:
- Otevřete program Windows Media Player (třeba tím, že poklepete na libovolný videosoubor).
- Otevřete menu Nástroje, poté Možnosti...
- Otevře se nové okno s nastavením programu, v něm zvolte záložku Osobní údaje
- Dole v rámečku Historie zrušte zaškrknutí políčka Ukládat v přehrávači historii souborů a adres URL a potvrďte stisknutím OK
- Tip: prohlédněte si i další volby na záložce Osobní údaje a zrušte zaškrknutí těch, které nepokládáte za vhodné.
Popsaný návod platí pro program Windows Media Player verze 9. V jiných verzích může být postup nastavení mírně odlišný.

tipy na ochranu vašeho soukromí: zajímavá nastavení počítače jak zakázat programu window media player ukládat historii přehraných souborů

Advertising:Zrychlete počítač správným nastavením Virtuální paměti

ajímavá akázat anstavení astavení avšeho azjímavá azkázat ašeho chranu cohranu edia emdia hisorii hisotrii histoii histoiri histori historii histrii histroii hitorii hitsorii hsitorii hstorii ihstorii indow ipy istorii itpy iwndow kládat kuládat layer lpayer mdeia mdia meda medai medi meia meida nasatvení nasavení nastaení nastaevní nastaven nastaveí nastaveín nastavneí nastavní nastvaení nastvení natavení natsavení nsatavení nstavení ochanu ocharnu ochran ochrau ochraun ochrnau ochrnu ocranu ocrhanu ohcranu ohranu opčítače osuborů osukromí: ouborů oukromí: očítače palyer payer pehraných peřhraných plaer plaeyr playe playr playre plyaer plyer pogramu porgramu počtače počtíače počíatče počíače počítae počítaeč počítač počítčae počítče poítače poíčtače prgoramu prgramu progamu progarmu program prograu prograum progrmau progrmu proramu prorgamu pčoítače pčítače přehaných přeharných přehranch přehrancýh přehranýc přehranýh přehranýhc přehraých přehraýnch přehrnaých přehrných přeraných přerhaných přheraných přhraných rogramu rpogramu soborů sobuorů sokromí: sokuromí: soubor souboů souboůr soubroů soubrů soukomí: soukormí: soukrmoí: soukrmí: soukrom: soukrom:í soukromí soukroí: soukroím: souobrů souorů sourkomí: souromí: suborů sukromí: suoborů suokromí: tip tiy tiyp tpiy tpy ukldat ukldáat ukláadt ukláat ukláda ukládt ukládta ukádat ukáldat ulkádat uládat vaeho vaešho vašeh vašeo vašeoh vašheo vašho všaeho všeho widnow widow windo windw windwo winodw winow wndow wnidow zajmavá zajmíavá zajíamvá zajíavá zajímav zajímaá zajímaáv zajímvaá zajímvá zakzat zakzáat zakáat zakáazt zakáza zakázt zakázta zaákzat zaázat zaíjmavá zaímavá zjaímavá zjímavá zkaázat zkázat řehraných řpehraných