výrazné zrychlení vypínání počítače - prográmek zdarma

windows-1250"> Výrazné <b><a href="__glossary.html#zrychlení" title="zrychlení">zrychlení</a></b> vypínání <b><a href="__glossary.html#počítač" title="počítač">počítač</a></b>e .

Výrazné zrychlení vypínání počítače - prográmek zdarma

Advertising:Jedním z důležitých parametrů, na němž závisí rychlost vypínání systému Windows - tedy doba mezi stisknutím tlačítka "Vypnout počítač" a skutečným vypnutím počítače, je takzvaný "WaitToKillServiceTimeout".
Jedná se o skrytou hodnotu nastavení Windows, udávající počet sekund, po které systém Windows čeká, než se pokusí násilím ukončit "obtížně zastavitelné" programy (poznámka: jako vždy v těchto návodech používáme kvůli srozumitelnosti zjednodušenou terminologii s vědomými nepřesnostmi). V originále je hodnota "WaitToKillServiceTimeout" nastavena na 20 sekund, což je pro většinu počítačů příliš mnoho. Snížením na hodnotu v rozmezí 2-5 sekund často extrémně zrychlíme vypínání počítače. Při našich testech nebyla výjimkou ani zrychlení o 50% a více (!).

Rizika: Malá. Používáte-li však speciální nebo staré programy, které se při vypínání počítače běžně ukončují velmi dlouho, může změna nastavení hodnoty "WaitToKillServiceTimeout" způsobit při vypnutí počítače jejich násilné ukončení. Doporučujeme proto původní hodnotu poznamenat, po změně nastavení počítač několik dní "pozorovat" a v případě problémů vše vrátit zpět.

Změna nastavení hodnoty "WaitToKillServiceTimeout" je pro laika poměrně obtížná, vyžaduje totiž zásah do systémového registru Windows, což je s využitím standardních nástrojů vysoce riziková operace. Proto jsme pro Vás připravili jednoduše použitelný prográmek, který je zcela zdarma a výrazně celé nastavení zjednodušuje.

Program shutdown_timeout si můžete stáhnout z adresy http://vycistit.cz/vy/download/sp/shutdown_timeout.vbs

Po stažení program spusťte. Pokud systém Windows zobrazí standardní bezpečnostní varování o neznámém programu, potvrďte, že program chcete skutečně spustit. Zobrazí se jednoduché okénko, do kterého vepíšete novou hodnotu (doporučujeme hodnotu v rozmezí 3-5 sekund) a potvrdíte tlačítkem OK - to je vše.

Tip: změřte si stopkami dobu vypínání Windows před a po použití programu pro kontrolu, zda skutečně došlo k požadovanému zrychlení.

výrazné zrychlení vypínání počítače - prográmek zdarma

Advertising:Tipy na ochranu Vašeho soukromí zajímavá nastavení počítače

darma dzarma opčítače očítače pográmek porgrámek počtače počtíače počíatče počíače počítae počítaeč počítač počítčae počítče poítače poíčtače prgorámek prgrámek progrmek progrmáek prográek prográemk prográme prográmk prográmke progámek progármek prorgámek prorámek pčoítače pčítače rográmek rpográmek rychlení rzychlení vpyínání vpínání vrazné vrýazné vypnání vypníání vypínnáí vypínní vypínán vypínáí vypínáín vypíánní vypíání vyínání vyípnání výarzné výazné výranzé výrané výrazn výrazé výrazén výrzané výrzné ypínání yvpínání zadrma zarma zdama zdamra zdara zdaram zdarm zdrama zdrma zrchlení zrcyhlení zrychelní zrychení zrychlen zrychleí zrychleín zrychlneí zrychlní zryclení zryclhení zryhclení zryhlení zychlení zyrchlení ýrazné ývrazné