zrychlete počítač vhodným nastavením pozadí pracovní plochy jak vypnout obrázek na pozadí

.

Zrychlete počítač vhodným nastavením pozadí pracovní plochy

Advertising:Mnoho uživatelů má jako pozadí pracovní plochy nastaven obrázek: některou z krajinek dodávaných s Windows nebo třeba obrázek z dovolené. Máte-li však problémy s rychlostí počítače, je vhodnější obrázek na pozadí vypnout a místo toho nastavit jednobarevnou pracovní plochu.

Graf <b><a href=výkonu počítače při zapnutém obrázku na pozadí">

Vliv nastavení plochy na výkon přesvědčivě ukazuje následující graf: Byl pořízen na výkonném a dobře udržovaném počítači při minimálním množství spuštěných programů. Na horním grafu je vidět, kolik procent výkonu procesoru (=počítače) zabrala jednoduchá akce: minimalizace okna roztaženého přes celou obrazovku, jinými slovy zobrazení pracovní plochy.

V červeném obdélníku vidíte výkonové špičky v době, kdy byla jako pozadí nastavena běžná fotografie o velikosti cca 500 kB. Procesor byl pouhým zobrazením fotografie vytížen 2-3 sekundy na 16-20% svého výkonu. Na dostatečně výkonném počítači toto vytížení téměř nepocítíte, starší stroje jsou však zbytečně zpomalovány.
Modrý obdélník ukazuje tutéž akci při vypnuté fotografii a nastavném jednobarevném pozadí. Špičky dosahují pouze 4-6%, náročnost je tedy cca čtvrtinová.

Vypnutí obrázku na pozadí Windows

.

Jak vypnout obrázek na pozadí

Zobrazte pracovní plochu, klepněte na volné místo pravým tlačítkem a v rozbaleném menu vyberte Vlastnosti. Poté klikněte na záložku Plocha, jako obrázek na pozadí nastavte "Žádný", vyberte místo toho vhodnou Barvu pozadí a nakonec změny potvrďte tlačítkem OK - viz obrázek.
Poznámka: Popisovaný návod platí pro Windows XP. Pro Windows Vista se může postup v detailech lišit.

zrychlete počítač vhodným nastavením pozadí pracovní plochy jak vypnout obrázek na pozadí

Advertising:anstavením astavením borázek brázek hodným hvodným lochy lpochy nasatvením nasavením nastaením nastaevním nastavenm nastavenmí nastavení nastaveím nastaveínm nastavneím nastavním nastvaením nastvením natavením natsavením nsatavením nstavením obrzek obrzáek obráek obráezk obráze obrázk obrázke obárzek obázek opzadí opčítač orbázek orázek ozadí očítač pacovní parcovní plchy plcohy ploch plocy plocyh plohcy plohy poadí poazdí pochy polchy pozad pozaí pozaíd pozdaí pozdí počtač počtíač počíatč počíač počíta počítč počítča poítač poíčtač praconví praconí pracovn pracoví pracovín pracvní pracvoní praocvní praovní prcaovní prcovní pzadí pzoadí pčoítač pčítač racovní rpacovní rychlete rzychlete vhdným vhdoným vhodnm vhodnmý vhodný vhodým vhodýnm vhondým vhoným vodným vohdným vpnout vpynout vynout vynpout vypnot vypnotu vypnou vypnuot vypnut vyponut vypout ypnout yvpnout zrchlete zrcyhlete zrychelte zrychete zrychlee zrychleet zrychlet zrychlte zrychltee zryclete zryclhete zryhclete zryhlete zychlete zyrchlete