Ochrana osobních údajů

EUROBYTE SOFTWARE se k Vašim osobním údajům chová slušně, s úctou a péčí.

Ve stručnosti:

- Vaše osobní údaje vyjma e-mailu mažeme nejpozději za půl roku, na Vaši žádost i kdykoliv dříve
- Váš e-mail uchováváme, dokud máte aktivní aspoň jednu službu na něj vázanou (např. odběr zpravodaje, licenci nebo předplatné)
- Nespamujeme
- Na našich stránkách používáme běžné cookies a statistiky neosobního charakteru

V některých případech nám zákon nařizuje učinit z těchto pravidel výjimku: například Vaše údaje na fakturách musíme uchovávat déle.

Podrobný přehled zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro všechny webové stránky ve vlastnictví společnosti EUROBYTE SOFTWARE s.r.o. (dále jen 'My' nebo 'Provozovatel').

Vaše osobní údaje získané prostřednictvím registrace nebo jiným způsobem v souvislosti s vaším používáním těchto Stránek a služeb, mohou být přenášeny, a to i přes přes mezinárodní hranice, k místům, kde se nacházejí servery podporující tyto Stránky za účelem provozování a rozvíjení těchto Stránek a Služeb, včetně přenosů k subdodavateli nebo zástupci Provozovatele, nebo za účelem uchovávání údajů v příslušných databázích.

Automaticky shromaždované informace neosobního charakteru

Celkové statistiky o našich zákaznících, prodejích, vzorcích provozu a další potřebné informace o Stránkách můžeme poskytnout důvěryhodným třetím stranám, ale tyto statistiky nezahrnují žádné osobní identifikační údaje.

Osobní údaje

Pokud nám, například při odeslání objednávky, poskytnete své osobní údaje, použijeme je v souladu s platnými právními předpisy a účelem, za kterým byly poskytnuty. Vaši e-mailovou adresu použijeme dle zásad uvedených níže v sekci 'Elektronická pošta'. S výjimkou případů, kdy to vyžadují platné zákony, nepředáme tyto informace třetí straně bez vašeho svolení, kromě případů, kdy to bude nezbytné pro zpracování vaší objednávky nebo splnění vašeho požadavku (jako je předání poštovní adresy a jména přepravní službě). Zároveň tímto dáváte Provozovateli právo poskytnout vámi dodané informace právnímu nástupci Provozovatele (v případě změny právní formy společnosti Provozovatele), nebo nabyvateli těchto stránek (v případě prodeje těchto stránek a souvisejících služeb třetí osobě)

Doba uchovávání údajů

Osobní údaje zadané při objednávce automaticky mažeme nejpozději po uplynutí půl roku od data objednávky. E-mailovou adresu uchováváme po dobu nezbytnou k plnění služeb, které jste si objednali, jako jsou odběr e-mailového zpravodaje, předplatné nebo časově omezená licence vázaná na e-mail adresu apod. V případech vyžadovaných zákonem musíme uchovávat osobní data i nad výše uvedenou dobu, například údaje na fakturách. Souhrnné statistiky a údaje neosobních charakteru zachováváme v anonymizované podobě i nad výše uvedenou dobu.

Právo na opravu a vymazání údajů

Na Vaši žádost kdykoliv doplníme, opravíme nebo vymažeme jakékoliv Vaše neúplné, nepřesné nebo neaktuální osobní údaje získané v souvislosti s provozem těchto Stránek.

Elektronická pošta

Nebudeme Vám posílat nevyžádanou elektronickou poštu, tzv 'spam'. Poskytnete-li nám svou e-mailovou adresu, budeme vás elektronickou poštou kontaktovat především v těchto případech:
1) v záležitostech nutných pro vyřízení objednávky nebo požadavku na službu (zahrnuje potvrzení objednávky, výzvu k platbě, fakturu, odpověď na Váš dotaz apod)
2) při zasílání e-mailového zpravodaje (pouze přihlášeným odběratelům). Přihlášení k e-mailovému zpravodaji je dobrovolné a kdykoliv je můžete odvolat.
3) ve výjimečných případech, kdy vás potřebujeme rychle upozornit na důležité skutečnosti, zejména: nutnost aktualizace produktu kvůli bezpečnostnímu či jinému riziku, zásadní změna podmínek poskytovaných služeb.

Cookies

V některých případech však může Provozovatel nebo jím pověřené třetí osoby umístit do vašeho počítače informaci, která umožní Provozovateli shromažďovat určité údaje. Tyto informace jsou běžně označovány jako 'cookies' a používají se na mnoha webových stránkách – jejich používání je pro tyto účely zcela běžné. Cookie je uloženo na pevném disku vašeho počítače. Provozovatel a/nebo jím pověřené třetí osoby budou používat pouze informace, které sami umístili v cookies prostřednictvím těchto Stránek nebo jiných internetových stránek Provozovatele.

Používání cookies vám přináší výhody, například odstraňuje nutnost opakovaného zadávání hesla během jedné návštěvy, nebo umožňuje jednodušeji využít propagačních nabídek, jako jsou slevové akce či kupony. Informace uložené v cookies identifikují váš počítač, nikoliv vás jako osobu.

Více informací

Používání nezletilými

Osoba mladší než je doporučená nebo zákonná hranice ve vaší zemi není oprávněna zasílat Provozovateli žádné informace. V případě, že jste mladší nebo nezletilí, budete na používání těchto Stránek a s nimi spojených služeb, zejména realizaci nákupů nebo jakýchkoli jiných právních úkonů potřebovat souhlas rodiče(ů) nebo právního(ích) zástupce(ů). Toto se nevztahuje na případ, kdy tyto činnosti jsou ve vaší zemi zákonem povoleny.

Ostatní

Pro účely statistiky dále na těchto stránkách shromažďujeme různé technické informace neosobního charakteru, například: vaši IP adresu, druh operačního systému, druh internetového prohlížeče, adresy jiných propojených stránek apod.
Provozovatel může mít stanoveny samostatné podmínky pro jiné poskytované služby a produkty, ve kterých může předem upravit specifické podmínky týkající se dané služby nebo produktu (včetně ochrany soukromí a osobních údajů).
Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoliv změnit, i bez předchozího oznámení.